Mēs uzrunājam

  • ikvienu, kurš šodien ir vesels, paēdis, priecīgs un laimīgs

  • ikvienu, kuram ir atvērta sirds un kurš spēj savus ieguvumus dalīt ar citiem

Mēs palīdzam

tiem, kuri patiesi laimīgi ir tikai sapņos:
  • bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm

  • slimību un nelaimju piemeklētajiem

Mēs atbalstām

  • tiekšanos pēc zināšanām un garīgām vērtībām

  • veselīgas vides un pilsoniskas sabiedrības veidošanu

Mēs ticam

  • ka labestība piemīt visiem sirdsgudriem cilvēkiem

  • ka devēja dāsnums tiek atalgots dubultīgi