Par labdarības fondu

BeOpen ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras galvenā darbības joma ir labdarība. Fonda dibinātājs ir BluOr Bank, kas atbalsta fonda darbību, tādējādi apliecinot savu sociālo atbildību.

BeOpen darbojas uz statūtu pamata atbilstoši fonda noteiktajām vadlīnijām un definētajām prioritātēm. Organizācijai ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt ienākuma nodokļu atlaides.

BeOpen no ziedojumiem neietur nekādu komisijas maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk tam paredzētajam mērķim. 

Informācija ziedojumiem                                            

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Konta nr. LV59CBBR1123215500010

BluOr Bank AS

SWIFT: CBBRLV22

Kontaktiem

E-pasts: info@beopen.lv

Ingrīda Šmite, Valdes locekle, labdarības fonds BeOpen

Par nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem

Labdarības fondam BeOpen ir Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt ienākuma nodokļu atlaides.


Pavasarī, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju, visus pagājušajā gadā veiktos ziedojumus var norādīt attaisnoto izdevumu ailē (turpat, kur norādāmi medicīnas un izglītības izdevumi) — limits līdz 600 eiro gadā. No šīs summas var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā.

Lai saņemtu pārmaksāto ienākuma nodokli, aizpildot deklarāciju, jāpievieno ziedojumu apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums).

Ja ziedojumu veic juridiska persona, tad tā var izvēlēties vienu no trim nodokļu atvieglojumu iespējām:

• neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

• neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

• samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.