Atbalsta programma bērnu namam “Imanta”

Vasaras vidū ir noslēgusies ilgtermiņa programma, kuru labdarības fonds Baltikums Foundation sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību „Imanta” aizsāka pagājušā 2014. gada septembrī.

“Kopā ar centra vadītāju Ausmu Bakāni tika izveidota plaša, interesanta un daudzpusīga atbalsta programma audzēkņiem: divpadsmit mēnešu garumā sniegta palīdzību trijos virzienos – palīdzējām sagatavoties jaunajam mācību gadam, radām iespēju apmeklēt sporta un kultūras pasākumus, kā arī nodrošinājām papildus fakultatīvās nodarbības,” stāsta Baltikums Foundation Valdes locekle Ingrīda Šmite.

„Tika nodrošināta kvalitatīvu skolas piederumu un somu, kā arī speciālo sporta tērpu un apavu iegāde, brīvā laika pavadīšanai uzstādīts jauns novusa galds. Ievērojami papildināts grāmatu plaukts – sākot no krāsu un bilžu grāmatām vismazākajiem līdz personības attīstīšanas literatūrai vecāko klašu audzēkņiem. Aizvadītā mācību gada laikā audzēkņi ir apmeklējuši vairākas teātra izrādes – „Pīters Pens” Dailes teātrī, „Sarkangalvīte un vilks” Nacionālajā teātrī, Leļļu teātra izrādi „Joka pēc alfabēts”, operu „Karlsons lido atkal”, kā arī aizraujošu hokeja spēli Arēnā „Rīga”. Taču mums pašiem vislielākais gandarījums ir par to pievienoto vērtību, ko varējām nodrošināt audzēkņiem papildus mākslas nodarbībās,” piebilst Baltikums Foundation Valdes locekle.

Triju mēnešu garumā audzēkņiem tika nodrošinātas regulāras mākslas nodarbības, kuru laikā visdažādākā vecuma audzēkņi apguva sienas dekoru veidošanu no vilnas. Savukārt mācību gada noslēgumā profesionāla fotogrāfa vadībā tika nodrošināta iespēja apgūt fotogrāfijas mākslas teorētiskos un praktiskos pamatus. Izmantojot nodarbībām iegādāto fotoaparātu, ir plānots turpināt šo praksi un ar laiku izveidot savu foto izstādi.

„Uzskatām, ka šāda pārdomāta, mērķtiecīgi izveidota atbalsta programma saņēmējam vienmēr būs visefektīvākā, savukārt atbalstītājam sniegs vislielāko gandarījumu, jo iepriekš ir rūpīgi izzinātas pašu audzēkņu vēlmes un vajadzības,” secina Baltikums Foundation pārstāve.