Kas paveikts 2017.gadā?

2018. gada 29. marts

Pateicoties pieaugošajai uzticībai un atsaucībai, aizvadītajā gadā fonds kopā ar saviem atbalstītājiem ir sniedzis palīdzību dažādiem labdarības projektiem 251 165 EUR apmērā, sasniedzot ievērojamu tiešo un netiešo ieguvēju loku, attiecīgi – 97 tiešie un vairāk nekā 25 590 labuma netiešo ieguvējus.

Viens no redzamākajiem un vērienīgākajiem projektiem, kas iesākts 2016.gadā un noslēgts 2017.gada vasarā, ir „Koku aleja Lucavsalā”. Tā mērķis – veicināt iespēju ģimenēm ar bērniem vairāk pavadīt svaigā gaisā, tāpēc netālu no galvaspilsētas centra, Lucavsalā, ir iekārtota izzinoša atpūtas vieta.

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti patstāvību un iesaisti sabiedriskajā dzīvē, nodibinājums 2017.gadā ir atbalstījis trīs nometnes bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Ziemas, pavasara un vasaras brīvdienās tika organizētas līderības un integrācijas nometnes neredzīgiem, vājredzīgiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem.

Turpinot sadarbību ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, ievērojams apjoms līdzekļu novirzīti speciālās pārtikas iegādei vairākiem mazajiem pacientiem, kuriem smagu slimību vai iedzimtu veselības sarežģījumu dēļ uzturā ir jālieto speciālā pārtika, kuras izmaksas ir ļoti augstas.

Ar mērķi pievērst sabiedrības un valsts institūciju uzmanību kanisterapijas lielajai nozīmei garīgās un fiziskās veselības nostiprināšanā bērniem ar īpašām vajadzībām, nodibinājums BlueOrange Charity 2017.gada laikā programmas “’Draugs īpašam bērnam” ietvaros uzņēmās rūpes par pieciem bērniem. Tās ietvaros, piesaistot speciālistus – kinologus-kanisterapeitus, pusotra gada laikā tiek sagatavoti 4 suņi-asistenti un puisim ar redzes traucējumiem - suns-pavadonis. Speciālā apmācība notiek ar mērķi, lai suns palīdzētu veikt konkrētas darbības, kļūstot par palīgu un atbalstu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

2017.gadā sniegts atbalsts Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas pareizticīgo draudzei un citām organizācijām, kas veicina labdarību un palīdzību līdzcilvēkiem uzskata par savu augstāko misiju. Tāpat visi kopā esam palīdzējuši vairākām personām, kas nelaimē nonākušas ārkārtas apstākļos.

Arī turpmāk fonds plāno realizēt projektus, atbilstoši definētajiem darbības mērķiem un uzdevumiem, atbalstot sociāli nozīmīgas programmas.

Neatkarīgais revidents 2018.gada 28.martā ir sniedzis atzinumu, ka nodibinājuma iesniegtais pārskats par tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim sniedz patiesu un skaidru priekšstatu un ka gada pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 prasībām.