Draudzības bumba 100 bērniem

Uz starptautisku sportisku nometni Rīgā skolēnu brīvlaikā bija sabraukuši vairāk nekā 100 bērnu no visas Latvijas, to vidū arī bērnu namu audzēkņi un bērni ar īpašām vajadzībām. Nometnes mērķis bija veicināt bērnunamu bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā, uzlabot bērnu prasmes un fiziskās spējas, veicināt bērnu pašapziņu un ticību sev. Nometnes laikā jaunieši apguva futbola spēli pasaulslavenā Spānijas futbola kluba REAL MADRID treneru vadībā, kā arī piedalījās dažādās citās aktivitātēs un meistarklasēs.

Bērniem šī bija iespēja iedvesmoties no pasaules līmeņa personībām, kas ir ļoti būtisks bērna izaugsmes un pašapziņas attīstības faktors. Viens no nometnes mērķiem - pievērst sabiedrības uzmanību sociālajām problēmām, par kurām parasti runā izvairīgi. 

„Bērnunamu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām sabiedrībā iekļauties ir grūtāk, tāpēc šāda veida pasākumi ir ļoti svarīgi, lai veicinātu izpratni dažādos sabiedrības slāņos, vairotu empātiju un līdzcietību. Uz nometni tika aicināti arī bērniņi, kas nāk no parastām ģimenēm, tādējādi sekmējot savstarpēju pieņemšanu. Ļoti ceram, ka nometne būs palīdzējusi īstenot kādu sapni un kādam no bērnunamu bērniem tikt pie audžuvecākiem,” saka labdarības fonda „BeOpen” valdes locekle Ingrīda Šmite.

Nometnes ietvaros notika ne tikai Foundation Real Madrid treneru meistarklase nedēļas garumā, bet arī citas aktivitātes: biedrības Labadaba pasniedzēji palīdzēja attīstīt bērnu radošās prasmes, bet Šveices nevalstiskās organizācijas „Football is More” treneri, atbilstoši savai specializācijai, darbojās ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Nedēļas laikā notika arī Rīgas Motormuzeja apmeklējums, boulings, kā arī citi socializācijas pasākumi.

Nometnē no 21.līdz 26.oktobrim kopumā piedaījās 100 bērni, no kuriem 49 bērni bija no Latvijas bērnu namiem, 26 – bērni ar īpašām vajadzībām, bet pārējie 25 bērni – no parastām ģimenēm, tostarp futbola spēlētāji.

Nometni organizēja biedrība LABADABA ar labdarības fonda BeOpen atbalstu, un sadarbībā ar UEFA fondu bērniem Football is More un Spānijas futbola kluba fondu REAL MADRID Foundation. Bērniem par nometni nebija jāmaksā un tas bija iespējams, pateicoties atbalstam, ko sniedzis labdarības fonds BeOpen un būvkompānija LNK.