Palīdzam redzēt pasauli krāsainu


Tiem bērniem un jauniešiem, kas apkārtējo pasauli uztver ar sajūtām, ar smaržu un saviem pirkstu galiem, ir ļoti svarīgi iemācīties patstāvīgi dzīvot šajā pasaulē. Arī viņi grib īstenot savus sapņus, mācīties kopā ar veselajiem bērniem, jāt ar zirgu, braukt ar jahtu un strādāt darbu, kas viņus aizrauj. Arī viņi grib būt līderi un uzvarētāji.

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti patstāvību un iesaisti sabiedriskajā dzīvē, labdarības fonds „BlueOrange Charity” 2017.gadā ir atbalstījis trīs nometnes bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Februārī nometne “Ziema Rīgā” notika galvaspilsētā, savukārt martā iekļaujošā nometne “Citāda Rīga Citādā Latvijā” un jūnijā starptautiskā iekļaujošā jauniešu vasaras nometne “Pasaule visiem Latvijā” tika organizētas gleznainajā Amatciemā.

“Neredzīgiem vai vājredzīgiem bērniem un jauniešiem integrācija sabiedrībā ir vajadzīga tikpat ļoti, cik redzīgajiem izpratne par dažādību un tās pieņemšana. Tie, kam ir nopietnas veselības problēmas, šāda veida nometnēs iemācās atbrīvoties, iepazīstas, sadraudzējas, apgūst jaunas iemaņas un nereti tieši tur izvirza konkrētus, sasniedzamus mērķus savai turpmākajai attīstībai un nākotnei. Bērni spēj būt paraugs viens otram, un viens īpašo vajadzību bērns spēj mainīt attieksmi citiem desmit veselajiem. Šāda veida integrācijas nometnes savukārt veselajiem jauniešiem palīdz kļūt sirdsredzīgiem, un tas ir otrs ne mazāk būtisks šādu pasākumu rezultāts,” atzīmē nometnes galvenā atbalstītāja – labdarības fonda “BlueOrange Charity” valdes locekle Ingrīda Šmite.

Četru nedēļu dienas nometni “Ziema Rīgā” rīkoja cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijas biedrība “Es Redzu”. Nometnes mērķis bija atklāt neierastas kultūras un sporta iespējas Rīgā cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem. Nometnes rīkotāji radīja draudzīgu un integrējošu vidi, ikdienas dzīvē meklējot jaunas aktivitātes un izaicinājumus. Nometnes ietvaros jaunieši slidoja, kopā apmeklēja muzejus, izstādes, deju nodarbības, organizēja tikšanās ar īpašiem, stipra rakstura cilvēkiem – neredzīgo detektīvromānu rakstnieci Francisku Ermleri, mākslinieci Annu Kenni, kas ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā, neredzīgo dziedātāju un radiomīli trīsdesmitgadīgo Ediju Fuksi, kurš sapņo izveidot savu radio kanālu.

Kā atzīmē nometnes organizatori, bērniem un jauniešiem ar redzes un kustību traucējumiem ir svarīgas iespējas un pielāgotas vietas, kur viņi var nokļūt patstāvīgi, lai satiktos ar saviem domubiedriem un vienlaikus integrētos sabiedrībā.

Iekļaujošā nometne, kas pavasarī Amatciemā pulcēja vairāk nekā 25 jauniešus ar īpašām vajadzībām un viņu draugus, bija piesātināta ar dažāda veida treniņiem, kustību nodarbībām, sporta, laikmetīgās un autentiskās dejas nodarbībām, pārgājieniem un orientēšanos dabā. Jaunieši iepazina vai attiecīgi stāstīja par neredzīgu cilvēku ikdienas dzīves niansēm un kopīgi apguva līderības pamatus. Izzinošās tēmas bija par norisēm cilvēkā – bailēm, gaidām, iekšējo spēku, atbildību, meditāciju, sadarbību.

Savukārt vasaras nometnes programmu īpaši bagātināja pieaicinātie profesionāļi – fotogrāfi Ilmārs Znotiņš un Aivars Ošiņš, Minesotas Valsts Neredzīgo akadēmijas (ASV) pasniedzējs, Minesotas štata beisbola komandas treneris Čārlijs Lektenbergs, kurš demonstrēja savu sporta nodarbību metodiku vājredzīgiem un neredzīgiem audzēkņiem. Nometnes ekspertu vidū bija arī Cēsu Bērnu un jauniešu zinātnes centra Zinoo vadītājs Pauls Irbins, kura vadībā katrs nometnes dalībnieks izgatavoja savu pirmo raķetes modeli.

“Jaunieši ar īpašām vajadzībām ļoti labi saprot savu situāciju, viņiem jādod iespēja gan būt sabiedrībā, gan arī sev līdzīgo vidū. Viņi mūsu nometnēs iemācās sevi motivēt “nenolaist rokas”, sniegt atbalstu cits citam. Jaunieši apmainās ar pozitīvo enerģiju un viens otru iedvesmo, un tas ir svarīgākais rezultāts,” atzīst viens no nometņu treneriem Atis Ķeņģis.