Labdarības fonds uzsāk darbību

2014. gada 15. septembris

Lai atbalstītu izglītotas, nodrošinātas un sociāli aktīvas sabiedrības attīstību, vienlaikus veicinot uzņēmēju iesaistīšanos sociāli atbildīgos procesos, darbu uzsācis Baltikums Bank nodibinātais labdarības fonds Baltikums Foundation.

Pirmais projekts ir realizēts jau septembrī, sniedzot mērķziedojumu bērnu nama „Imanta” audzēkņiem, ar kuriem Baltikums Bank saista ilggadēja sadarbība un draudzība. Jaunā mācību gada sākumā bērni un jaunieši tika nodrošināti ne tikai ar nepieciešamajiem skolas piederumiem, apaviem un sporta apģērbu, bet arī ar specializētām attīstošām rotaļlietām un vērtīgām izzinošām grāmatām.

„Jaunā labdarības fonda Baltikums Foundation uzmanības lokā ir bērnu labklājība, jauniešu izglītība, ģimenes ar bērniem, kā arī atsevišķas personas un organizācijas, kas veicina sabiedrībai svarīgu mērķu sasniegšanu. Sākumposmā fonda galvenais ziedotājs ir Baltikums Bank AS, taču ceram, ka fonda tālākajā darbā iesaistīsies arī mūsu klienti, partneri, darbinieki,” stāsta Baltikums Bank AS Valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.

Baltikums Bank ir Latvijā trešā banka, kas nodibina savu labdarības fondu, līdz ar to pievienojoties tām bankām, kuras labdarību uzskata par nozīmīgu savas darbības sastāvdaļu.

Labdarības fonds Baltikums Foundation ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras galvenā darbības joma ir labdarība un atbalsts sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai. Baltikums Foundation darbojas uz statūtu pamata, tas ir atvērts priekšlikumiem un projektu pieteikumiem, kā arī jauniem dalībniekiem un atbalstītājiem, kuru pamatvērtības sakrīt ar fonda prioritātēm.

„Mēs jau vairāku gadu garumā esam snieguši atbalstu bērnu izaugsmei un attīstībai, kultūras un vispārcilvēcisku vērtību saglabāšanai, sporta pasākumu un citu nekomerciālu projektu atbalstam. Tagad Baltikums Bank AS nodibinātā labdarības fonda uzdevums ir pārdomāti, mērķtiecīgi un efektīvi tālāk pārraudzīt labdarībai atvēlētos līdzekļus,” stāsta Baltikums Bank Valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.

„Laba izglītība un stipra ģimene ir tie stūrakmeņi, kas veido gudru un attīstītu sabiedrību, tāpēc kā atbildīgi uzņēmēji un spēcīgās ģimenes tradīcijās balstīta banka uzskatām par pienākumu sniegt savu ieguldījumu un arī apvienot spēkus ar citiem, lai Latvijas sabiedrība kļūtu vēl attīstītāka un pārtikušāka. Labdarības fonds Baltikums Foundation apliecina to, ka mēs kā sociāli atbildīgs uzņēmums vēlamies dot ieguldījumu sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanā,” piebilst bankas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.